heder

..contemporary artist based in Cardiff, South Wales, UK with many years experience in the visual arts. Originally trained as a sculptor in the seventies, current work combines sculpture, painting, photography and digital prints.


..arlunydd cyfoes wedi'i leoli yng Nghaerdydd, gyda blynyddoedd lawer o brofiad yn y celfyddydau gweledol. Wedi'i hyfforddi'n wreiddiol fel cerflunydd yn y saithdegau, mae ei waith cyfredol yn cyfuno cerflunio, paentio, ffotograffiaeth a phrintiau digidol.

LinkedIn Instagram